Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany

BIEGLYRZECZOZNAWCA.PL

Skontaktuj się z profesjonalnym biegłym rzeczoznawcą budowlanym

O mnie: Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA

O mnie - bieglyrzeczoznawca.pl

Dr inż. Przemysław Stawiarski - profesjonalny, niezależny rzeczoznawca, biegły budowlany z wieloletnim doświadczeniem i setkami klientów, wśród których znajdują się kancelarie prawne, firmy doradztwa podatkowego, urzędy administracji publicznej, osoby fizyczne i prawne, a także organy procesowe.

Stawiarski Management, dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA zajmuje się opracowywaniem profesjonalnych opracowań, ekspertyz technicznych i opinii sądowych z zakresu budownictwa.

Wysoka jakość i niezależność oraz bezstronność są głównym atutem przedsiębiorstwa. Teren działalności rzeczoznawstwa obejmuje obszar całej Polski.

Przemysław Stawiarski jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, rzeczoznawcą z zakresu budownictwa, starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny, wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył w czerwcu 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym.

W 2000 roku ukończył także z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie oparte na programie Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 2004 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych po przedstawieniu i publicznej obronie dysertacji "Multiplikatywny model twardnienia tworzyw cementowych" na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2008 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na University of Illinois przedstawiając i broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę pod tytułem „Systemowe zarządzanie procesami biznesowymi jako element zmiany organizacyjnej”.

W 2010 z wynikiem bardzo dobrym po wygłoszeniu mowy końcowej i egzaminie końcowym ukończył podyplomowe studia z Retoryki Stosowanej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W 2011 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Przedsiębiorstwie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach po obronie pracy dyplomowej pod tytułem „Odpowiedzialność karna w budownictwiew zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranych przykładach”.

W 2015 z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia z Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest wpisany na listę rzeczoznawców IH o specjalności budownictwo i materiały budowlane.

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, rzeczoznawca do spraw budownictwa i materiałów budowlanych na teren całej Polski.

Jest opiniodawcą i autorem kilkuset opinii i ekspertyz technicznych oraz sądowych, analiz technicznych, interpretacji techniczno-prawnych Ustawy Prawo Budowlane, zwłaszcza w zakresie art. 3 w sprawie kwalifikacji obiektów, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych realizowanych dla potrzeb podatkowych.

Wykonawca setek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, których łączna powierzchnia przekroczyła kilka milionów metrów kwadratowych.

Sporządza orzeczenia techniczne z zakresu budownictwa, prawidłowości prowadzenia robót budowlanych, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, ekspertyz technicznych przyczyn katastrof budowlanych.

W opiniach technicznych przedsądowych i sądowych w szczególności specjalizuje się w zakresie badania wadliwych prac budowlanych, wykończeniowych, izolacji, dachów, fundamentowania, oceny zgodności wykonania prac ze sztuką budowlaną oraz umową, weryfikując w szczególności zasadność roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.

W sprawach karnych dla potrzeb postępowań przygotowawczych jak i opinii sądowych bada odpowiedzialność karną z zakresu budownictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.

W sprawach administracyjnych zajmuje się analizą postępowań administracyjnych Nadzoru Budowlanego pod kątem poprawności ich wszczęcia i zgodności ich prowadzenia z prawem oraz orzecznictwem.

Autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie jak również zarządzanie procesami budowlanymi.

Najpopularniejsze wpisy

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Inspektor nadzoru inwestorskiego to kluczowa figura w branży budowlanej, odgrywająca istotną rolę w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru oraz kontrola nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Opinia techniczna, ekspertyza budowlana – co to jest?

  Opinie techniczne i ekspertyzy budowlane to specjalistyczne opracowania techniczne w budownictwie sporządzane na okoliczność występowania nieprawidłowości w wyniku zdarzeń losowych, zjawisk atmoferycznych, powstałych użytkowania lub w trakcie...

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Ekspertyza Budowlana – Kluczowa Pomoc dla Inwestora

  Poszukiwanie pewności i rzetelnych informacji na etapie inwestycji czy zakupu nieruchomości? Ekspertyza budowlana z udziałem rzeczoznawcy budowlanego to nieoceniona pomoc, która kształtuje fundamenty odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Wprowadzenie do Ekspertyz Budowlanych: Kiedy i Dlaczego są Niezbędne?

  Ekspertyza budowlana stanowi nieodzowny etap w życiu wielu inwestycji, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Jej celem jest precyzyjne zbadanie stanu technicznego obiektu budowlanego, ocena bezpieczeństwa oraz określenie jego wartości. W niniejszym artykule omówimy, kiedy i dlaczego przeprowadza się ekspertyzy budowlane, jakie są ich rodzaje oraz jak wybrać odpowiedniego specjalistę do tego kluczowego procesu.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Podstawowe Aspekty Sprawdzania Nieruchomości Przed Zakupem – Co Powinieneś Wiedzieć?

  Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji życiowych, wymagająca gruntownego zapoznania się z kilkoma kluczowymi kwestiami. W niniejszym artykule omówimy, jakie aspekty techniczne powinieneś zweryfikować przed zakupem nieruchomości, abyś mógł podejść do tej decyzji z pełną pewnością.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Jak Skutecznie Radzić Sobie z Szkodami Budowlanymi – Prawa i Profesjonalne Wsparcie

  Budowa lub zakup nowego domu to jedne z najważniejszych wydarzeń w życiu wielu osób, pełnych nadziei i oczekiwań. Niestety, marzenia o idealnym domu mogą szybko przemienić się w koszmar z powodu błędów dewelopera, prowadząc do szkód budowlanych. Czy to z powodu zalania, pożaru, wichury czy wad konstrukcyjnych, nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w obszarze techniki budowlanej, sanitarnej, deweloperskiej oraz przy likwidacji szkód budowlanych.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Zakończenie Budowy po Latach – Kwestie Formalne

  W trakcie procesu budowlanego konieczne jest przestrzeganie wielu formalności. Jednym z kluczowych kroków jest oficjalny, techniczny odbiór domu. Problemy z Zakończeniem Budowy po Kilku Latach.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Elektroniczny Dziennik Budowy – Kluczowe Informacje

  Elektroniczny dziennik budowy stał się obowiązkowy od 2023 roku i przewiduje się, że będzie nieodzownym narzędziem od 2030 roku. Zapraszamy do poznania, co powinieneś wiedzieć o tym nowoczesnym rozwiązaniu.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku – Co Trzeba Wiedzieć?

  W tym artykule znajdziesz kompleksową instrukcję oraz niezbędne informacje krok po kroku, aby skutecznie przeprowadzić proces zmiany sposobu użytkowania budynku w stolicy Polski.Kto Może Zgłosić Zmianę? Osoby uprawnione do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części to inwestorzy, właściciele, czy zarządcy nieruchomości. Procedurę można rozpocząć poprzez zgłoszenie do starostwa, urzędu miasta na prawach powiatu lub urzędu wojewódzkiego.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł